NASZA MISJA

Myśląc o dziecku z wrodzoną wadą serca, pragniemy realizować swoją misję holistycznie.

Swoje działania skupiamy wokół:

1

organizowania środków na leczenie i rehabilitacje dzieci z wadami serca

2

propagowania wiedzy na temat wykrywania oraz leczenia wrodzonych wad serca

3

wsparcia dla Oddziału Gdańskiej Kardiochirurgii Dziecięcej

4

pomocy psychologicznej dla dzieci z wadami serca oraz ich rodzin